Szukaj OK

Regulamin zakupów

 

Sklep internetowy Białe zęby dostępny pod adresem Bialyusmiech.com prowadzony jest przez BHZ ATOS M.M. Zakrzewski Marek i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski. 

 

Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej:

Wpis do Ewidencji Gospodarczej NR 266579

 

Siedziba firmy:

01-141 Warszawa, ul.Wolska 84/86 pok 108 

 

NIP: 522-015-00-17

Regon: 002002049

 

Bank: Bank PKO BP S.A. IX o/Warszawa

Numer konta: 78 1020 1097 0000 7202 0002 3515

 

 

 1. Sklep internetowy Bialyusmiech.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez strony www.Bialyusmiech.com
 2. Aby dokonać zamówienia należy posiadać konto w naszym sklepie. Konto można założyć na stronach sklepu www.Bialyusmiech.com
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego w informacjach personalnych konta. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Bialyusmiech.com są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Jeśli przy produkcie lub dziale produktów nie określono inaczej, wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe.
 6. W sklepie Bialyusmiech.com ceny produktów są przedstawiane w formie netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT). Jeśli przy cenie nie ma określenia „netto” lub „Plus … Vat”, mamy do czynienia z ceną brutto.
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w koszty transportu. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów, ilości oraz wagi.
 9. Ze względu na różnice w czasie lub sposobie dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, sklep Bialyusmiech.com może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie i zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe tak, aby koszt pierwszej przesyłki cząstkowej był identyczny, jak gdyby była to samodzielna przesyłka realizująca cząstkowe zamówienie, a pozostałe koszty dostawy rozpisywane są na dalsze przesyłki cząstkowe w sposób adekwatny do wzajemnej relacji rzeczywistych kosztów transportu tych przesyłek. Suma kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta za wszystkie przesyłki cząstkowe jest taka sama, jak gdyby całe zamówienie zostało zrealizowane za pomocą jednej przesyłki. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części zamówienia.
 10. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.
  b) Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem systemu płatniczego www.payu.pl.
  c) Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w koszty transportu.
 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Bialyusmiech.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości skorzystania z niektórych form płatności oraz do ograniczenia możliwości wyboru firmy dostarczającej przesyłki.
 12. Jeśli przy produkcie nie podano inaczej, realizacja zamówienie trwa 4 dni robocze. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 14. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
 15. Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych.
 16. Wszystkie promocje i wyprzedaże sklepu są ważne do wyczerpania zapasów magazynowych.
 17. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeśli przy produkcie nie określono inaczej, czas gwarancji sprzedawanego w Bialyusmiech.com produktu to 1 rok. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 18. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 19. Nabywający towar jako konsument (osoba fizyczna) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres 01-141 Warszawa, ul.Wolska 84/86 pok 108, Polska wraz ze zwracanym towarem, dowodem zakupu, dowodem zapłaty i podanym numerem konta bankowego, na który moją zostać zwrócone pieniądze. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego bez jakichkolwiek śladów używania, oraz przy zachowaniu oryginalnego, nieuszkodzonego opakowania z kompletną jego zawartością. Koszt odesłania towaru ponosi klient. W przypadku uznania odstąpienia od umowy pieniądze o równowartości zakupionych towarów zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej.
 20. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby BHZ ATOS M.M. Zakrzewski Marek w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 21. Określając sposób realizacji zobowiązań, Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 22. Bialyusmiech.com ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby  BHZ ATOS M.M. Zakrzewski Marek W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 23. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bialyusmiech.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Bialyusmiech.com, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 24. Zespół sklepu Bialyusmiech.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 25. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Bialyusmiech.com. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 26. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

 

Polityka prywatności

 

Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.